Dr.Öğr.Üyesi
Nesrin KENAR
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 63 72